Læsøløg i Vivi Logans have

Herover ses Læsøløg i Frøsamler Vivi Logans have. Foto: Louise Windfeldt

BAGGRUND
Den centrale samling af vegetativt formerede grøntsager bliver bevaret på Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet, som har det langsigtede bevaringsansvar for accepterede accessioner inden for grøntsagsarterne. Bevaringsarbejdet omfatter jordskokker, skalotteløg, peberrod, humle og rabarber. Planterne i samlingerne repræsenterer lokaliteter i Danmark, samt nordiske og udenlandske sorter med vigtige egenskaber. Samlingen er unik. Den repræsenterer stor diversitet i egenskaber og desuden sjældent eller gammelt materiale. Mange accessioner findes kun her i få eksemplarer som de eneste forekomster i Danmark.

Tørring af Læsøløg. Foto: Louise Windfeldt

Den danske strategi
Den danske Strategi for Jordbrugets Plantegenetiske Ressourcer 2017 - 2020 (den fungerende strategi) har som mål at understøtte og fastholde sikringen af den nationale vegetative genbanksamling af grøntsager ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, på langsigtet plan. Samtidig skal man understøtte, at information og dokumentation om materialet kontinuerligt bliver opdateret i NordGens informationssystem (GENBIS). Desuden er det målet, at det vegetative materiale i de nationale samlinger bliver beskrevet med morfologiske og agronomiske karakterer og undersøgte kvalitetsegenskaber, som kan overføres til NordGen’s databaser. Dette er en forudsætninge for den langsigtede bevaring og anvendelse af de plantegenetiske ressourcer.

Ud over dette beskriver strategien et ønske om at understøtte Udvalget for Plantegenetiske Ressourcers arbejde med formidlingen og udbredelsen af viden om kulturarven og mulighederne for anvendelsen af jordbrugets plantegenetiske ressourcer. Der er mange historier at fortælle fra forsknings- og udviklingsarbejdet inden for området, ligesom hele landbrugshistorien er vigtig af få med. 

Gitte Kjeldsen Bjørns indsamling af skalotteløg
I år 2001 blev der via annoncering i fag- og haveblade foretaget en indsamling af skalotteløg i Danmark. Formålet var at få kortlagt de tilbageværende danske lokalsorter af skalotteløg og at sikre langtidsbevaring af de bedste typer i regi af Nordisk Genbank og Danmarks JordbrugsForskning - Årslev. Gitte Kjeldsen Bjørn, der stod for forsøgene, modtog 25 prøver af skalotteløg. Hovedparten af henvendelserne kom fra ældre mennesker, geografisk spredt over hele Danmark. Det var hovedsageligt private haveejere, men den tidligere almindeligt dyrkede 'Læsø stamme nr. 24' (Læsøløg), der stadig dyrkes kommercielt på Læsø, var iblandt dem.

De 25 sorter, der alle formeres vegetativt, blev efterfølgende beskrevet morfologisk. Alle kunne karakteriseres som forskellige, og alle var bevaringsværdige og blev registreret i NordGen. Der blev etableret en dyrket kopi af samlingen på NordGen, men mellem 2007 og 2012 gik denne samling tabt.
Der er en samling af 31 sorter af skalotteløg, der bevares i klonsamlingen på Aarhus Universitet.

Foreningen Frøsamlernes bevaringsarbejde
En stor del af de plantesorter, Foreningen Frøsamlerne bevarer, er indsamlet gennem inventeringer i hele Danmark, og foreningen har et omfattende adoptionsprogram. Læsøløget (indsamlet hos avler på Læsø) indgår i Foreningen Frøsamlernes adoptionsprogram, som betyder, at de bevarer det hos flere medlemmer. Samtidig opformerer de det for at udbrede brugen af og kendskabet til det i foreningen og til den øvrige befolkning gennem målrettede projekter og deltagelse i markeder.

Som et væsentligt led i bevaringsarbejdet har Foreningen Frøsamlerne en omfattende formidlingsaktivitet, både i forhold til sine medlemmer (kurser og møder, 2 årlige magasiner, hjemmeside, SoMe) og mere bredt til befolkningen (markeder, møder og kurser, artikler i magasiner, 2 årlige magasiner, hjemmeside, SoMe). En væsentlig formidlingsindsats igennem de senere år har været Webleksikon for Nordiske Kulturplanter i samarbejde med blandt andet KU (online med de første 5 arter og 25 sorter i 2020) og arbejdet med den store bog: Leksikon over Gamle Danske Grøntsagssorter, der netop er gået i gang.

I forbindelse med foreningens arbejde med Webleksikon for Nordiske Kulturplanter har ønsket været at beskrive kepaløg, herunder skalotteløg og de sorter af dem, der har givet gode resultater i moderne forsøg. Derfor har der i flere år været ledt efter de morfologiske beskrivelser af skalotteløgene, og i december 2021 lykkedes det at finde dem!
Samtidig fandt man også en liste med adresser på de dyrkere, materialet blev indsamlet hos i 2001.

Læsøløg i blomst. Foto: Louise Windfeldt

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover