"Farmer's Pride"

2017-2020: Netværk, partnerskaber og redskaber til at forbedre bevaring af planter gennem dyrkning i hele Europa

  • Projektleder: Gert Poulsen
  • Status: Projektet løber 2017-2020
  • Finansiering: Projektet er fuldt finansieret af EU Horisont 2020 (DKK 250 000 inkl. 25% overhead)
  • Frøsamlerne medfinansierer: 0 kr
  • Frøsamlernes udbytte af projektet: Internationalt samarbejde, erfaring med levende bevaring af plantegenetiske ressourcer og udveksling med andre, der arbejder ligesom os.

Farmer’s Pride er et projekt, der skal etablere netværk, partnerskaber og redskaber til at forbedre levende bevaring af plantegenetiske ressourcer i dyrkning (on-farm) og bæredygtig brug i Europa. 
Det er et treårigt EU-projekt, som er koordineret af Birmingham Universitet. Det omfatter 19 partnere og 18 nationale ambassadører fra andre sektorer og lande. Projektet startede i november 2017.

Frøsamlerne deltager i grupper, der fokuserer på on-farm bevaring og ”Community Seed Banks” - brugerdrevne frøbanker med specifikke formål, f.eks. Frøsamlernes. Ungarn og Danmark er udvalgt som ’case studies’ i projektet. Vi skal beskrive, hvem det alternative frømarked består af i Danmark med henblik på at sikre en frøforsyning, der understøtter biodiversiteten og udviklingen for: bevaring, udvikling af alternative produkter, gourmetmad, sund mad, bæredygtig dyrkning og -udvikling mm. Desuden ser vi på, hvordan der kan etableres et fagligt plantegenetisk ressource sekretariat, der kan fremme denne udvikling. For at undersøge og udvikle disse ideer, er der afholdt to workshops: den første med frøsamlere og dernæst en bredere gruppe.

Frøsamlernes bidrag:

  • To workshops i Danmark. Lokal arrangør af projektmøde i Helsingør. Oktober 2018.Landrace-protrætter fra Danmark, oversigt over danske steder hvor der bevares on farm i Danmark.
  • Deltagelse i diskussioner og bidrag til fællesopgaver, distribuere invitationer til registrering i Netværk for in situ bevaring, artikler og andre ad hoc opgaver
  • Der er afholdt to fælles møder i projektet om udvikling og bevaring af vilde slægtninge, hvor de vokser, bevaring af dyrkede afgrøder on-farm, metoder og politik på området. På det andet møde lagde vi desuden en tidsplan for, hvordan vi kan etablere rammerne for det europæiske netværk af avlere og lokaliteter.
  • I sommeren 2019 er der udarbejdet 3 landrace portrætter (foderroen ’Elvetham’, aspargesen ’Dansk Kæmpe’ og gråærten ’Lollandske Rosiner’) og en liste over steder, hvor der dyrkes og vedligeholdes landracer on-farm.

Links til projektets hjemmesider:

http://www.farmerspride.eu

https://more.bham.ac.uk/farmerspride/

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover