Frøsamling er også havebrug

Vi har flere aktive udvalg der tager sig af foreningens aktiviteter. Foreningen har over 1000 medlemmer. Ca. 120 af disse hjælper aktivt foreningen på markeder, med at pakke frø, ved at koordinere bevaringsarbejde, ved at hjælpe med at arrangere møder og meget andet. Foreningen har følgende arbejdsgrupper og udvalg: 

Bevarings- og Adoptionsudvalget - har det overordnede praktiske ansvar for adoptionsprogrammet. Udvalget beslutter i samråd med en række koordinatorer for de enkelte planteområder, hvilke af frøsamlernes sorter, der kan kategoriseres som adoptionssorter. Disse særligt vigtige sorter indgår i vores adoptionsprogram, hvor hver sort dyrkes af mindst to helst tre adoptanter. De kriterier, som udvalget lægger til grund for udvælgelsen af adoptionssorterne, finder du her

Arbejdsgrundlaget for Bevarings- og Adoptionsudvalget er formuleret i et kommissorium, som du kan læse om her

Her kan du læse referater fra bestyrelsesmøderne og fra møderne i Bevarings- og Adoptionsudvalget (du skal være logget ind).
Bestyrelsens årsberetninger samt referater fra generalforsamlinger finder du i menuen til venstre.

 

Søren Holt skrubtudsen@gmail.com

Min indgangsvinkel til frøsamling er, at sorter af kulturplanter er flygtige. Hvis ikke vi dyrker, samler frø og deler dem, så kan en god sort hurtigt være noget, vi kun kan læse om og se billeder af i gamle bøger og på internettet. Verden står ikke stille, gode sorter skal dyrkes og frøsamles, så de langsomt kan tilpasse sig ændriger i miljøet. Også nye sorter skal udvikles til nye madvaner. 

Jeg dyrker en have i Odsherred, med mange prydsager, frugt og bær

Niels Olaf Crossland (NO) - nielsolafcrossland@gmail.com

Har redigeret frølisterne i mange år, og har oprettet mængder af sorter i databasen, og har en del kendskab til Frøsamlernes græsrodsgenbank. Mit focus er i meget høj grad på historien i planterne, og at få bevaret historie og frø sammen. Jeg har en meget lavpraktisk tilgang til adoptionsprogram og vores bevaring. Det vigtige er at vores medlemmer skal synes, det er sjovt at deltage i dette arbejde. Vi skal gøre det nemmere at formidle historierne og behovet for adoptanter. Det er en vigtig opgave at få flere inddraget i det konkrete bevaringsarbejde. Frøkurser er en hjørnesten! Også videregående kurser.

Gert Poulsen - ngbgpo@gmail.com

Dyrker nyttehave i Københavnsområdet, Kål, bønner, ærter, cikorie m.fl. med focus på italienske grønsager. 

Jeg mener at det er vigtigt, at vi bevarer de danske plantegenetiske ressourcer bl.a. i form af gamle sorter, og jeg vil arbejde i Frøsamlerne for at bevare de meste relevante, for at de holdes levende i haverne og i befolkningen og forsat kan være en del af vores kultur. Derfor må vi gøre Frøsamlernes adoptionssystem mere tilgængeligt for medlemmerne. 

Frøsamlere bevarer planterne ved kontinuert dyrkning i haverne, så de udvikler sig i takt med klimaforandringerne. Det er supplement til bevaring i Ex Situ genbankerne. 

Jeg arbejder for, at Frøsamlerne skal bidrage til den nationale bevaring af plantegenetiske ressorucer og få anerkendelse for arbejdet samt politisk indflydelse. Såvel dette arbejde som det praktiske bevaringsarbejde, bør ske i samarbejde med frøsamlerorganisationerne i andre lande, så vi kan lære af hinanden og stå sammen. 

Jeg er uddannet hortonom og efter at have forsket i nogle år, blev jeg ansat i Nordisk Genbank/Nordgen. Har arbejdet med redegørelse for plantegenetiske ressourcer i Danmark 2007, samt projekt for In Situ bevaring af vilde slægtninge til kulturplanterne i Danmark. Jeg har hele tiden arbejdet sammen med Frøsamlerne, men blev først rigtigt medlem i 2012

Astrid Steffensen - astridsteffensen@froesamlerne.dk

Til dagligt arbejder jeg som gartner i Den Gamle By. Hjemme dyrker jeg en lillebitte have og mange meter vindueskarm. Jeg har været medlem af Frøsamlerne siden 2016 og nok samler jeg frø, men det er vegetativ formering, der for alvor optager mig. 

Jeg arbejder for bevaring af vores levende kulturarv og udbredelsen af kendskabet til den. Frugt og grønt dyrker jeg i formidlingsøjemed- og til middagsbordet, men prydplanterne dyrker jeg, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg samler fortrinsvis stauder, løg- og potteplanter fra før 1960 - både privat og professionelt. 

I mit arbejde som museumsgartner er jeg blevet opmærksom på, at der ikke sker nogen systematisk bevaring af vores levende kulturarv på kulturinstitutionerne her i landet. Væsentlige samlinger er end ikke registreret, og der foregår ingen løbende indsamling. Frøsamlerne står meget alene med en opgave, som vi burde være mange flere om at løfte. Derfor vil jeg gerne arbejde for et øget samarbejde mellem Frøsamlerne, museerne og andre relevante organisationer. 

Til at assistere udvalget er Svend Erik Nielsen pr. 1. august 2020 ansat som Koordinator for adoption og repatriering 5 timer om ugen i en tidsbegrænset stilling frem til 1. august 2021. Du er velkommen til at skrive til Svend Erik på repatriering@froesamlerne.dk med spørgsmål om adoptionsprogrammet og repatriering af danske sorter fra udenlandske genbanker og frøfirmaer. Du må også gerne skrive, hvis du vil være koordinator for en af de mange spændende plantegrupper, som Frøsamlerne arbejder med.

  • Vi har 25 adoptions-koordinatorer, der modtager tilbud fra adoptanter, registrerer dem og sørger for at adoptionerne holdes ved lige.

 

Frølistegruppen - står for at udarbejde to frølister årligt. Det indbefatter at kontakte medlemmer som ønsker at udbyde frø på listen, samle al informationen og lave layout. NO Crossland, Søren Holt.

Årsmødegruppen - Nina Karner, Lise Lotte Rahbek.

Kursusgruppen - står for at koordinere afholdelse af Frøsamlernes "begynderkurser" i hele landet og koordinere arbejdet med alle underviserne. Gruppen består af Merete Juul og Pia Bro Kristensen.

 Markedsgruppen: Koordinerer markeder i hele landet, inkl. indkøb af udstyr, optagelse af nye markeder, træning af standhjælpere. Karen Bredahl, Charlotte Snebæk Poulsen, Christina Abildtrup Jørgensen

Frøpakkegruppe Øst - står for at pakke frø til markeder på Sjælland, samt den overordnede administration af markedssorter og indlægssedler: Mette Sivertsen

 Frøpakkegruppe Vest - står for at pakke frø til markeder i Jylland og på Fyn: >Charlotte Snebæk Poulsen, Karen Bredahl

Webshop - Mette Sivertsen metmaria@froesamlerne.dk

Museumsgruppe - under oprettelse, Astrid Steffensen

 Den frøpolitiske gruppe - Koordinerer politisk arbejde, påvirker den nationale lovgivning blandt andet gennem deltagelse i udvalg, deltager i møder i udlandet og informerer bestyrelsen og medlemmer om ændringer i lovgivningen på europæisk plan. Louise Windfeldt

 Hjemmesideansvarlige - Står for at udvikle hjemmesiden og holde den ved lige samt for at lægge nyheder op. Almindelig vedligeholdelse, nye artikler, døde links, daglige spørgsmål: Lila Towle. Og vi har et medlem der tager sig af tilpasning af sider fra den tidligere hjemmeside, udvikling af nyt indhold (ca. 1 dag ugentligt). Sus Rødgaard har adgang til de særlige administrative funktioner.

Foreningens repræsentant i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens arbejdsgruppe om ny planteforædlingsteknikker  (”New Genomic Techniques" NGT) Ib Borup Pedersen

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover