Sorter

 
Felter

FS ID  Videnskabeligt navn Dansk navn Accessionsnavn
FS 0011 Pisum sativum ært, sukker- Dwarf Grey Sugar
FS 0012 Pisum sativum ært, sukker- Engelsk Sabel
FS 0221 Pisum sativum ært, sukker- Kent Blue
FS 0222 Pisum sativum ært, sukker- Norli
FS 0223 Pisum sativum ært, sukker- Purple Podded
FS 0224 Pisum sativum ært, mark- Biskopens gråärt/slikært
FS 0225 Pisum sativum ært, skal- Bönärt
FS 0227 Pisum sativum ært, mark- Goroh
FS 0228 Pisum sativum ært, mark- Gotländsk blåärt
FS 0229 Pisum sativum ært, mark- Hälsinge Gråært
FS 0230 Pisum sativum ært, mark- Lollandske Rosiner
FS 0231 Pisum sativum ært, mark- Stäure
FS 0232 Pisum sativum ært, mark- Sörmlandsk bönært
FS 0233 Pisum sativum ært, marv- American Wonder
FS 0234 Pisum sativum ært, marv- Brudager
FS 0235 Pisum sativum ært, marv- Holgers Kæmpeært, også kaldet Holgers høje ært
FS 0236 Pisum sativum ært, marv- Gyrithes
FS 0237 Pisum sativum ært, marv- Grams
FS 0238 Pisum sativum ært, marv- Jof
FS 0239 Pisum sativum ært, marv- Juttas
FS 0240 Pisum sativum ært, marv- Maries
FS 0241 Pisum sativum ært, marv- Moster Anna's høje ært
FS 0242 Pisum sativum ært, skal- Prince Albert
FS 0243 Pisum sativum ært, marv- Stevns
FS 0244 Pisum sativum ært, marv- Telefon
FS 0245 Pisum sativum ært, sukker- Winterkefe eller Winterkefer
FS 0246 Pisum sativum ært, marv- Videmose
FS 0247 Pisum sativum ært, marv- Västre Ny
FS 0426 Pisum sativum ært, mark- Blauwschokker
FS 0527 Pisum sativum ært, marv- Alderman
FS 0528 Pisum sativum ært, sukker- Golden Sweet
FS 0529 Pisum sativum ært, sukker- Torup
FS 0554 Pisum sativum ært, marv- Stangært fra Fyn (tidl. også Høj ært fra Fyn)
FS 0598 Pisum sativum ært, mark- Errindlev gråært/sukkerært
FS 0599 Pisum sativum ært, mark- Brun ært fra Nakskov
FS 0600 Pisum sativum ært, marv- Faster Kirstens høje ært
FS 0602 Pisum sativum ært, marv- Amandas
FS 0611 Pisum sativum ært, slik- Spring Blush
FS 0613 Pisum sativum ært, marv- Karls
FS 0628 Pisum sativum ært, sukker- Ögonärt från Boaryd
FS 0631 Pisum sativum ært, marv- Meteor
FS 0632 Pisum sativum ært, marv- Kelvedon Wonder
FS 0633 Pisum sativum ært, marv- Gloriosa
FS 0634 Pisum sativum ært, marv- Hurst Greenshaft/Green Shaft
FS 0635 Pisum sativum ært, mark- Ringeriksert
FS 0667 Pisum sativum ært, marv- Henry Petersens høje Ært
FS 0668 Pisum sativum ært, marv- Frederik VII´s ært
FS 0673 Pisum sativum ært, marv- Kong Christian X´s hofært
FS 0676 Pisum sativum ært, marv- Pastor Hagemanns ærter
FS 0677 Pisum sativum ært, marv- Valdemars amerikanske
FS 0678 Pisum sativum ært, marv- Holteærten
FS 0679 Pisum sativum ært, marv- Hønseærten
FS 0686 Pisum sativum ært, marv- Torrigært
FS 0688 Pisum sativum ært, marv- Sjelleært
FS 0694 Pisum sativum ært, sukker- Engelsk Sabel ESA
FS 0695 Pisum sativum ært, marv- Sønderjysk
FS 0696 Pisum sativum ært, marv- Nakkebølleært
FS 0699 Pisum sativum ært, marv- Onkel Niels
FS 0715 Pisum sativum ært, mark- Abed Marmor
FS 0727 Pisum sativum ært, marv- Vejstrupært
FS 0731 Pisum sativum ært, marv- Store Holgers Kæmpeært
FS 0732 Pisum sativum ært, marv- Lille Holgers Kæmpeært
FS 0734 Pisum sativum ært, marv- Aksel Dalums
FS 0795 Pisum sativum ært, sukker- Carouby de Mausanne
FS 0812 Pisum sativum ært, marv- Multistar
FS 0813 Pisum sativum ært, marv- Oskar
FS 0849 Pisum sativum ært, mark- Astina
FS 0853 Pisum sativum ært, mark- Regina
FS 0854 Pisum sativum ært, mark- New Marma
FS 0855 Pisum sativum ært, mark- Rosakrone
FS 0856 Pisum sativum ært, mark- Skånsk gråärt
FS 0857 Pisum sativum ært, mark- Stivo
FS 0858 Pisum sativum ært, mark- Torsdags III
FS 0860 Pisum sativum ært, sukker- Tidlig sabel, Kvithamar I
FS 0974 Pisum sativum ært, slik- Sugar magnolia
FS 0976 Pisum sativum ært, slik- Ohlsens Enkes Pollux
FS 1098 Pisum sativum ært, mark- Carlin Pea
FS 1121 Pisum sativum ært, marv- Hoptrupært
FS 1124 Pisum sativum ært, skal- Snedinge
FS 1125 Pisum sativum ært, marv- Unica
FS 1129 Pisum sativum ært, mark- Glænø
FS 1130 Pisum sativum ært, marv- Knight
FS 1138 Pisum sativum ært, marv- Witham Wonder
FS 1139 Pisum sativum ært, marv- Non Plus Ultra
FS 1157 Pisum sativum ært, marv- Rapid
FS 1158 Pisum sativum ært, marv- William Hurst
FS 1159 Pisum sativum ært, marv- Fairbeards early Nonpareil
FS 1160 Pisum sativum ært, marv- Jenny Lind
FS 1161 Pisum sativum ært, marv- Bliss Abundance
FS 1162 Pisum sativum ært, marv- Delicatesse
FS 1239 Pisum sativum ært, mark- Solberga
FS 1267 Pisum sativum ært, slik- Ohlsens Enke Reform
FS 1295 Pisum sativum ært, mark- Vreta
FS 1319 Pisum sativum ært, marv- Endelave
FS 1323 Pisum sativum ært, mark- Almara Pea
FS 1331 Pisum sativum ært, marv- Sutton's Harbinger
FS 1348 Pisum sativum ært, mark- Jæmtlandsk gråært
FS 1350 Pisum sativum ært, mark- Höstärt
FS 1351 Pisum sativum ært, mark- Retrija
FS 0883 Pisum arvense ært, mark- Roveja