Sorter

 
Felter

FS ID  Videnskabeligt navn Dansk navn Accessionsnavn
FS 0051 Brassica rapa majroe Navona
FS 0057 Brassica rapa majroe Sød bladkål
FS 0176 Brassica rapa majroe Rana (Fynsk Bortfelder Rana Dæhnfeldt)
FS 0615 Brassica rapa majroe Ljungdalen
FS 0784 Brassica rapa majroe Petrowsky Gulia