js slider

Kort Nyt

 • Forside til bogen Grow Like Tomorrow

  Grow Like Tomorrow er udkommet!

  Frøsamlerne har skrevet et kapitel i bogen Grow Like Tomorrow. Du kan købe bogen, læse den online eller downloade den gratis.

 • Forside Frøsamlernyt #3

  Læs det nye nummer af Frøsamlernyt!!

   

  I Frøsamlernyt #3, september 2021, kan du læse en portræt af en af vores "Founding Mothers", Molly Hougaard, nyt om udfordringer fra EU til vores frøpolitik, artikler om dyrkning og frøavl af Amager hvidkål, projekter med gamle nordiske sorter og museumshaver og mere.

 • plakat til frø popup på Kringsminde

  Frø Popup på Kringsminde Museumsgård 16. juli

  Fredag 16. juli kl. 13-16 holder frøsamlerne omkring projekt "Margrethes Køkkenhave" en frø- og plantebytte/salgs eftermiddag på Kringsminde Museumsgård v/ Fredericia.  

  Vi søger også frivillige havehjælpere til et par timer ad gangen - se programmet for hele sommeren i vores kalender.

 • Kringsminde Museumsgård

  Frøsamlerne skal samarbejde med museer

  Frøsamlerne deltager i projekt ’Growing Seed Savers in Museums’, der skal udveksle viden, erfaringer og gode ideer mellem museumsfolk og frøsamlerorganisationer i Danmark og Baltikum. Det er støttet af Nordisk Ministerråds NordPlus program for voksenlæring og løber til 1. maj 2022.

 • Reklame kålforedrag

  Se eller gense kurset i kål!

  Den 11. maj 2021 holdt Olle Johansson, der er oldermand (leder) for Brassica Skrån (kål-lauget) i Sesam, foredrag om kål og hvordan de dyrkes, opbevares og frøformeres. Foredraget var arrangeret af de tre nordiske frøsamlerforeninger: KVANN, Sesam og Frøsamlerne. Hvis du ikke havde mulighed for at være med på dagen, kan du se og høre foredraget på YouTube (adgang for alle). Der findes flere nyttige videoer fra KVANN - nogle er nævnt på samme YouTube side.


 • eventyrbogen Gyldne Fugl

  Frøsamlerne er blevet en del af en eventyrbog

  Læs eventyr og bidrag til Frøsamlernes almennyttige arbejde! Udgivelsen vil samtidig medvirke til at udbrede fortællingen om, at ”frø er som historier, der giver liv og kraft,” og at frøenes mangfoldighed er en nødvendighed for, at mennesker kan leve og udvikle en bæredygtig menneskelig kultur.

 • Forside magasin nr. 2

  Læs det nye nummer af Frøsamlernyt!!

  I Frøsamlernyt #2 kan du læse et portræt af en af Frøsamlernes vigtige leverandører gennem mange år af korn, roer og andre frø, en artikel om en ung familie, der flytter på landet og dyrker have efter deres yndlingskogebøger og meget mere.


 • Webportalforside foto Brian Krause

  Webleksikon for Nordiske Kulturplanter er online med de første 25 sorter!

  Her kan du blandt andet læse, hvor hvidkålen kommer fra, hvordan man dyrker majroer, og hvad man kan bruge markærter til. Bag leksikonet er en projektgruppe bestående af KVANN (NO), SESAM(SE), Foreningen Frøsamlerne (DK) og Københavns Universitet.

  Klik ind og kig!

 • Frøsamlerne på Madens Folkemøde

  Artikel om Frøsamlerne i Journal of Science Communication

  Frøsamlerne er aktivister, når de arbejder for at få ændret den danske frølovgivning, og samtidig hjælper de Fødevareministeriet med at opfylde sine internationale forpligtelser. Læs Louise Windfeldts artikel om Foreningen Frøsamlernes arbejde (artiklen er på engelsk).

 • Guacamole med Maries høje ært

  Miljø- og Fødevareministeriet skriver om vores ærter og bønner

  Frøsamlerne holdt fornylig oplæg for avlere, konsulenter og forhandlere af dansk producerede bælgfrugter i regi af det nye Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark, som vi nu er blevet en del af. Det har fået Miljø- og Fødevareministeriet til at skrive om det projekt, der fra 2015 til 18 dyrkede Frøsamlersorter i større skala.

 • Seeds4All

  Frøsamlerne i godt internationalt selskab

  Foreningen er blevet en del af et helt nyt netværk: Seeds4All.
  På hjemmesiden kan du se alle de europæiske organisationer, der samler, bruger og formidler om vores fælles plantearv på en bæredygtig måde. Hver organisation har en kort præsentation på siden, og så kan man se, hvilke frø, vi udbyder. 

 • Hvidkål Hervé

  Frøsamlerne er med i internationalt netværk for økologisk planteforædling

  Frøsamlerne indgår nu i endnu et internationalt netværk: ECO-PB (The European Consortium for Organic plant breeding). Netværket er en platform, hvor vi kan udveksle viden og erfaringer med andre europæiske organisationer og firmaer, blandt andet det tyske Bingenheimer Saatgut.

 • Laborant Didde med Frøsamlernes ærte DNA prøver

  DNA af Frøsamlernes ærter på vej til Australien

  Så er DNA fra 15 af Frøsamlernes ærtesorter blevet oprenset og er nu på vej til Australien, hvor det vil blive analyseret. Dermed kan vi forhåbentlig blive klogere på ærternes indbyrdes slægtskab og historie. På billedet ses laborant Didde Hedegaard Sørensen fra Københavns Universitet, der har udført alt det indledende arbejde for os. 

 • Spillet '"flerårige grøntsager"

  Julegaver til frøsamlere

  Vi har mange frø og andet godt i vores markedskasser - og hvad skal familie og venner have i gaver i år? De skal da have inspiration til nye haveeventyr! Så vi har opfundet flere julegaver, som medlemmer kan bestille hos vores frivillige "julemand m/k": Et 'fisk' spil for hele familien med flerårige grønsager og gaveposer med flerårige sorter; et gavemedlemskab; eller et valg mellem seks samlede frøpakker, 3 poser i hver. Glædelig frøjul!

 • Lollandske Rosiner

  77 Frøsamlere modtager i disse dage uventet frøbrev

  ... og det er ikke et mystisk brev fra Asien uden afsender og med ukendte frø - men derimod et vigtigt brev fra Frøsamlernes projekt "Fra Frø til Fad" til alle, der modtog vores forårspakke med Kjems Pea Bean, Maries Høje Ært og Lollandske Rosiner. Brevet indeholder de ÆGTE Lollandske Rosiner.

 • Inspirerende projekt med Frøsamlere fra Baltikum og Danmark

  Se nogle resultater fra projekt Growing Seed Savers

  Vi har haft et projekt med de 3 baltiske lande for at inspirere frøsamlerorganisationer som vores. Se 3 små videoer (på engelsk, hver 20 min.) med nogle af resultaterne:
  -at undersøge kulturplanter i gamle haver & kulturlandskaber
  -at undervise i frøsamling
  -at formidle frølovgivning og frøsamling

  Hæfterne på dansk om samme 3 emner findes her:
 • Forside af folder om frølovgivning

  Ny folder om frølovgivning

  Foreningen Frøsamlerne har udgivet en on-line folder, der beskriver og sammenligner frølovgivning i Danmark og de baltiske lande. Den er et af resultaterne af vores projekt med Estland, Letland og Litauen: Growing Seed Savers. Projektet er finansieret af NordPlus under Nordisk Ministerråd og blev afsluttet 30. maj 2020.

 • Forside af folder om inventering

  Ny folder om at inventere kulturplanter

  Foreningen Frøsamlerne har udgivet en on-line folder om at finde og dokumentere gamle kulturplanter. Den er et af resultaterne af vores projekt med Estland, Letland og Litauen: Growing Seed Savers. Projektet er finansieret af NordPlus under Nordisk Ministerråd og afsluttes 30. maj 2020.

 • Der pakkes frø til udsendelse af medlemsfrøpakker

  Stor interesse for Frøsamlernes forårstilbud

  Der har været overvældende interesse for det forårstilbud, vi sendte med april måneds nyhedsbrev til vores medlemmer. Alle frøpakker med tre af vores klassiske ærter og bønner er nu på vej ud i dyrkning i Frøsamlerhaver. Sammen med frøene er den nye folder om projekt Frø til Fad.

 • Frøsamlernes nye magasin

  Frøsamlernyt

  Første nummer af Frøsamlernyt, foreningens nye magasin, udkom 15. marts. For fremtiden er det meningen at Frøsamlernyt skal udkomme 2 gange om året med artikler om frøsamlersorter, medlemmernes aktiviteter, nyheder, frøsamler-portrætter m.m.

 • Let's Liberate Diversity møde 2019

  Let's Liberate Diversity: et fælles europæisk netværksmøde

  Frøsamlerne og de øvrige nordiske frøforeninger deltog i det 10. europæiske netværksmøde "Let's Liberate Diversity!", Lad os befri diversiteten!

 • Frø af ‘Guérande’ gulerod

  Nye regler for økologiske frø

  Økologiske grønsagsfrø kan sælges i EU fra 2021, selvom de er genetisk uensartede. Det kan give os flere interessante sorter at vælge imellem og forbedre bevaring og fremtidsudsigter – også for nogle af Frøsamlernes sorter. Læs Louise Windfeldts artikel til Praktisk Økologi 6/2019.

 • Rød Dansk Malkerace er en af Danmarks oprindelige husdyrracer. Foto: Stig Benzon

  Danmark skal investere mere i genetiske ressourcer

  Danmark investerer alt for få midler i at beskytte og udvikle vores plante- og dyregenetiske ressourcer. Derfor har Frøsamlerne sammen med Danske Arkegårde, Foreningen Gamle Danske Husdyrracer og Danske Husdyr udarbejdet et indspark til Finansloven.

 • Frøsamlernes ærter afleveres til DNA analyse

  DNA analyser af Frøsamlernes ærter sættes i gang

  15 af Frøsamlernes gamle danske ærter er nu afleveret til Københavns Universitet. Sammen med gemte frøprøver af gamle handelssorter skal de og flere end 100 andre ærtesorter fra Norden nu til DNA analyse.

 • Børneaktivitet til Copenhagen Cooking

  Nyt medlemsprojekt:”Fra Frø til Fad”

  Sammen med de 2 nordiske frøsamlerforeninger KVANN og SESAM er vi begyndt på et nyt medlemsprojekt, der skal undersøge, beskrive, opdyrke og udbrede nogle af de 3 foreningers grønsagssorter.

 • Nyheder

  1000 frøsamlere

  Da september-nyhedsbrevet blev udsendt 25/9, havde foreningen lige fået sit medlem nr. 1000.

 • kursus i at smage på gamle ærter

  Frøsamlerne fremhæves i FN rapport om biodiversitet

  En ny rapport om verdens dyrkede mangfoldighed -  "The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture" - nævner fire danske initiativer. Den ene er Frøsamlernes rolle som NGO der samarbejder bredt om bevaring og bevidstgørelse gennem sine offentlige kurser i frøavl. Se hele artiklen på Nyhedssiden.

 • Baltiske frøsamlere bytter frø i Danmark

  Baltisk-dansk samarbejde om frøsamling

  I projektet "Growing Seed Savers" med medvirken af danske, estiske, litauiske og lettiske frøsamlere er vi nået til den fælles udvikling af formidlingsmaterialer og metoder til brug i "livslang læring" om indsamling, bevarelse og brug af vores plantegenetiske ressourcer. Foreningen Frøsamlerne er mentor for de baltiske frøsamlere i denne del af projektet - men vi forventer også at lære meget af dem.
  Se hele artiklen på Nyhedssiden.

 • Agrologicas forsøgsmark

  Spændende nye regler for økologiske frø

  De nye regler for økologiske frø, der er på vej i hele EU, kan gavne avlere, forædlere, frøsamlere – og biodiversiteten.  Og det er nu, mens der arbejdes nationalt med implementering af reglerne, at der er mulighed for at påvirke dem. Se hele artiklen på Nyhedssiden.

 • Kjems Peabean

  Webportal for danske spiseplanter

  Vi har afsluttet fase 1 af Frøsamlernes projekt i august 2018.

  Der er lavet beskrivelser af de første 51 sorter af spiseplanter. Planterne er udvalgt af support- og ekspertgruppen, der blandt andet består af medlemmer fra Frøsamlerne, med hjælp fra folk bag Fødevareministeriets demonstrationsprojekter.

Login for medlemmer

Søg i indhold

Kalender