Frøsamlerkursus

Webleksikon for Nordiske Kulturplanter

Få mere viden om danske, norske og svenske kulturplanter
27. januar 2021, 12:30

Formålet med webleksikonet er at bruge internettet til at gøre viden om bevaringsværdige nordiske kulturplanter tilgængelig på en ensartet og systematisk måde. Et webleksikon er derfor blot et internetbaseret leksikon.
Dermed vil vi gøre det nemt for såvel havedyrkere, producenter, forbrugere, forskere og formidlere at bruge den viden, vi har om nordiske kulturplanter, der har vist sig vigtige at bevare.
I webleksikonet beskriver vi planterne: deres kendetegn, kulturhistorie, dyrkningsegenskaber og kulinariske muligheder. Med siden kobler vi på den måde viden fra botaniske og etnobotaniske værker med erfaringer fra universiteter, museer, foreninger, producenter og andre, der dyrker, forsker i og arbejder med bevaring, brug og formidling af planterne.
Webleksikonet er lige nu under opbygning. De første 25 sorter blev lanceret 15. december 2020.

Du finder webleksikonet her.