Vi bytter frø for at bevare

Den 20. og 21. februar mødtes Frøsamlerne med andre europæiske frøsamlerorganisationer ved Arche Noahs konference i Bruxelles. Vi hørte oplæg om status på de igangværende forhandlinger om frølovgivningen fra både KYBELE (jura), DEMETER (biodynamiske avlere) og Arche Noah, der er Østrigs frøsamlerorganisation. 
En del af konferencen bestod af en workshop, hvor vi indsamlede gode ideer til den videre proces, så det forhåbentlig lykkes at bevare en høj biodiversitet i EU’s nye frølovgivning. Udgangspunktet er det, man i Arche Noah kalder den danske model.

Læs mere om den her.