Holgers Høje Ært - en af Frøsamlernes adoptionssorter

Foto: Holgers Høje Ært, en af Frøsamlernes adoptionssorter.

DANMARKS ÆNDRING AF FRØLOVGIVNINGEN I 2015
Frøsamlerne spillede en stor rolle i processen, da den danske frølovgivning blev ændret i 2015. Det kan du læse mere om her på siden. Resultatet var en meget liberal tolkning af EUs frølovgivning, som bevaring, dyrkning og udbredelse af de gamle sorter idag nyder godt af. Kort fortalt må alle bytte og sælge frø, der ikke er på EU’s sortsliste (og det er der ikke nogen bevaringssorter, der er), så længe det er til ikke-kommercielt brug. Det vil sige alt, der ikke er professionel landbrugs- eller gartneriproduktion.

Her kan du læse Landbrugsstyrelsens vejledning, der blev et resultat af den ændrede lovgivning i 2015. 

Og i dette skema kan du nemt se, hvad den liberale frølovgivning betyder for en Frøsamler:

Frøsamlerne oversatte Landbrugsstyrelsens vejledning til engelsk i 2018, da vi begyndte at få henvendelser fra NGOer i andre lande, der også gerne ville påvirke deres tolkning af EUs lovgivning. Den engelske version kan du læse her.

I april 2022 udkom en opdateret vejledning fra Landbrugsstyrelsen. Den er ikke forskellig fra den forrige version hvad angår Frøsamleres mulighed for at udveksle frø. Du kan læse den her.

TOLKNINGEN AF FRØLOVGIVNING I DK OG RESTEN AF EUROPA
Indtil nu er det som sagt Danmark, der gennem vores nationale tolkning af lovgivningen har opnået de bedste muligheder for at bevare gamle sorter, når de byttes og sælges. 

Forholdene er slet ikke så lempelige i andre lande. Det kan man for eksempel læse om i den lille pjece om frølovgivning, Frøsamlerne udgav, da vi arbejdede sammen med Estland, Letland og Litauen om at ændre deres frølovgivning i projektet ”Growing Seedsavers” i 2018-20.

Nogle af de europæiske NGOer, der arbejder med bevaring af gamle sorter, har repræsentanter siddende i EU, og sidste sommer lavede de et stort researcharbejde for at se på, hvordan man administrerer frølovgivning i hele EU. Fra Frøsamlerne blev Simon von Siebenthal, Gert Poulsen og Louise Windfeldt interviewet. 

NY FRØLOVGIVNING PÅ VEJ
Nu kigger NGOer i hele EU mod Danmark, når EU’s frølovgivning skal revideres.

 Frøsamlerne deltog i den internationale workshop om EU’s frølovgivning den 21. og 22. januar 2022. Den bliver holdt af vores østrigske søsterorganisation, Arche Noah, hvert år og plejer at foregå i Wolkersdorff, nord for Wien. Desværre måtte vi nøjes med Zoom i år, men til gengæld havde mere end 60 deltagere fra 17 lande mulighed for at være med.

Trods de sorte skyer, som uvisheden om EU’s kommende ændringer af loven giver, var det meget opløftende at møde den store gruppe af engagerede og vidende mennesker og mærke, at vi alle arbejder samme vej.

På workshoppen planlagde vi yderligere, at vi skal dele arbejdet, så vi kan melde samlet tilbage til EU, hvordan man passer bedst på den dyrkede biodiversitet i den ny frølovgivning. I august og september 2022 arbejder vi derfor på et notat om, hvordan Danmarks frølovgivning har påvirket kvaliteten af de frø, der udbydes, og diversiteten af både udbydere og frø. 

Vi holder jer løbende opdateret med, hvordan arbejdet forløber.

Hvis du skulle have lyst til at arbejde med i vores frøpolitiske gruppe, skal du kontakte vores formand, Simon von Siebenthal, Tlf.: 25 30 82 82, mail: formand@froesamlerne.dk

Du kan læse mere i lederen til vores seneste magasin, Frøsamlernyt #3.