Frøsamlernyt - nyt magasin

Frøsamlernyt - vores nye magasin

Første nummer af det nye elektroniske Frøsamler-magasin er nu på "gaden"
16. marts 2020, 17:32

Frøsamlernyt, foreningens nye magasin, udkom 15. marts - midt i en krisetid og forhåbentlig til lidt adspredelse fra denne. Magasinet er på 20 sider og kan læses i browseren eller downloades fra samme side som en (ret stor - 32 MB) pdf fil. (Kontakt foreningen hvis du har brug for en kopi i nedsat størrelse.)

Det er meningen at Frøsamlernyt skal udkomme 2 gange om året, med artikler om frøsamlersorter, medlemmernes aktiviteter, nyheder, frøsamler-portrætter m.m. Send dine ideer om artikler til redaktøren Louise Windfeldt.

Vi håber at Frøsamlernyt vil være til glæde og gavn for alle - du må gerne sende det videre, nævne det på Facebook eller linke til det fra din blog. Som der står i lederen, ønsker vi at dele vores viden med hinanden uden begrænsninger, og at inspirere så mange som muligt til at samle frø og være med til at bevare vores plantegenetiske ressourcer. 

Vi ønsker alle rigtig god fornøjelse med vores nye magasin!