Litauiske frøsamlere

Billedet er taget af de litauiske frøsamlere (VISDA)

"Growing Seed Savers"

2018-2020 - et nordisk-baltisk projekt med frøsamlere i Letland, Litauen og Estland

  • Projektledere: Vivi Logan og Louise Windfeldt
  • Status: Projektet løber 2018-2020.
  • Finansiering: Projektet er fuldt finansieret af Nordisk Ministerråd (129.000 kr.)
  • Frøsamlerne medfinansierer: 0 kr.
  • Frøsamlernes udbytte af projektet: Internationalt samarbejde, undervisningsmateriale til frøsamling, indsamling af bevaringsværdige kulturplanter i Danmark, foldere om frølovgivning og inventering af kulturplanter.

Frøsamlerne har deltaget i et projekt finansieret af Nordisk Ministerråd under ”NordPlus” sammen med Letland, Litauen og Estland i 2018-20. Formålet var at udvikle frøsamlerforeninger efter dansk model. Vores rolle har derfor været en slags ’mentorer’ - dem der allerede har erfaring med organisering, arbejde med lovgivning, database for frø og undervisning i frøsamling. Men vi har også fået en masse viden med hjem fra de andre lande, og vi er allerede ved at planlægge det næste projekt sammen.

Vi har haft hovedansvar for at udvikle engelsksproget undervisningsmateriale til frøsamling. Målgruppen er både foreninger, studiekredse, økologiske landmænd og unge voksne på landbrugsskoler.

Vi har været mange fra foreningen om dette arbejde. Vivi Logan og Lila Towle var sammen med de baltiske lande med til at formulere ansøgningen og søge pengene. Simon von Siebenthal og Louise Windfeldt har sammen med Vivi været den faste kerne i projektgruppen. Karen Bredahl har oversat sin lille bog om ”Frøavl” til engelsk, som siden er blevet tilpasset til estisk, lettisk og litauisk.

I februar 2019 var 15 kursister fra hele Baltikum på frøsamlerkursus i Danmark. De blev undervist i alt fra plantegenetik, frøbårne sygdomme, frølovgivning, frøavl og havebrugshistorie til praktisk frørensning. Underviserne var en gruppe af 6 medlemmer af Frøsamlerne. 

Projektet er nu afsluttet, og der er oprettet en hjemmeside: Growing Seed Savers. Desuden er udgivet følgende materialer på engelsk og dansk:

Materiale om frøsamling:

  • "A Guide to Seed Saving" (en engelsk oversættelse af Frøsamlernes hæfte "Frøavl", i farve, med nye afsnit om sygdom, frølitteratur, fold-selv frøposer og krydsningsfarer med vilde slægtninge. "Frøavl" er nu oversat til lettisk, litauisk og estisk som en del af projektet.)

Materiale om inventering:

Materiale om frølovgivning:

Dette arbejde blev udført under Nordplus Adult programmets mål:

  • "To support adult education and learning to meet the challenges of modern citizenship" - og målet i vores ansøgning lød:
  • "To raise awareness about seed legislation variations in all three countries/ explain relationships between seed legislation and climate change, food security and food sovereignty as part of democratic participatory citizenship". Sådan kan frøpolitik også beskrives.

 

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover