Ranke af flettede Læsøløg

Gamle Danske Sorter af Skalotteløg

2022-2025 - Inventering, bevaring og viden om gamle danske skalotteløg
i samarbejde med Aarhus Universitet

Projektleder: Gert Poulsen og Louise Windfeldt
Status: Projektet løber fra juni 2022 til juni 2025. Se projektforløbet her.
Finansiering: Fuldt finansieret af ”Fødevareministeriets arbejde med jordbrugets plantegenetiske ressourcer” (195.746 kr.)
Frøsamlerne medfinansierer: 0 kr.
Samarbejdspartner: Aarhus Universitet
Frøsamlernes udbytte af projektet: At få mere viden om skalotteløg og udvide den diversitet af skalotteløg, vi dyrker i foreningen, med flere gamle danske familiesorter.

Foreningen Frøsamlerne vil sammen med Aarhus Universitet intensivere arbejdet med gamle danske sorter af skalotteløg. I fællesskab vil vi understøtte, fastholde - og i heldigste fald udbygge – den danske samling. 

Der eksisterer i dag 28 gamle danske sorter af skalotteløg i samlingen, der bevares af Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet. Universitetet har det langsigtede bevaringsansvar for klonsamlingen af grøntsager, det vil sige grøntsager, som kun kan formeres vegetativt. Samlingen omfatter også jordskokker, peberrod, humle og rabarber. 

Blandt de gamle sorter af skalotteløg er Læsøløget, der som noget usædvanligt stadig dyrkes professionelt af landmænd og gartnere på Læsø. Desuden indgår løget i Frøsamlernes adoptionsprogram og dyrkes af adskillige medlemmer af foreningen. De øvrige sorter er doneret af familier over hele Danmark i 2001.

De gamle familiesorter dyrkes forhåbentlig stadig i de familier, de kommer fra. Derudover findes de kun på Aarhus Universitet. Et af målene med projektet er derfor at tage nogle eller alle skalotteløg ind i Frøsamlerne, der kan bevare det i dyrkning hos vores medlemmer. På den måde øger vi dyrkningssikkerheden.

Hvis du - eller nogen, du kender - dyrker en gammel sort af skalotteløg,
kan du kontakte os
:
 gertpoulsen@froesamlerne.dk  

Flere sorter, mere viden og vidensformidling
Vi vil indsamle mere historie om de gamle sorter af skalotteløg ved at kontakte de familier, der i sin tid har doneret sorterne til samlingen. Måske har de viden og billeder om de gamle sorter. Denne viden vil vi koble med et litteraturstudie af skalotteløgets generelle historie, så vi kan formidle den. Samtidig vil vi opdatere den information og dokumentation, vi har om løgene, med morfologiske karakterer og kvalitetsegenskaber. 

Al information skal bevares i den nordiske genbank, NordGens, database (GENBIS). Al denne information vil parallelt blive lagt ind i Frøsamlernes database, som på den måde også er med til at sikre, at viden bevares.

Endelig vil vi foretage en vurdering af nye metoder i forhold til, hvordan sundt og genetisk veldefineret materiale af skalotteløgene bedst bliver bevaret i form af primær bevaring, duplikat bevaring, sikkerhedsbevaring, meristem- /cryobevaring, og eventuel frøsætning.

Fra Frøsamlerne er det Gert Poulsen og Louise Windfeldt, der tager sig af projektet.

Vi arbejder sammen med Antonios Petridis, der er ansvarlig for at vedligeholde den nationale samling af vegetativt formerede grøntsager og varetager Nordgens GENBIS-database, som indeholder oplysninger om samlingen og klonernes/sorternes morfologiske karakteristika.
Projektet har sin styrke ved at være et samarbejdsprojekt mellem to meget forskellige organisationer, som har hver deres viden og kunnen. 

Se projektforløbet her. Læs mere om skalotteløg og den danske bevaringsstrategi her.

Herunder ses tørring af Læsøløg. Foto: Louise Windfeldt

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover