Frøsamling er også havebrug

Black Box - et sikkerhedslager af Frøsamlernes adoptionssorter med flere

Projektleder: Gert Poulsen
Status: Projektet er i sin indledende fase
Finansiering: Projektet modtager ikke økonomisk støtte

I 2017 regnede det, og i 2018 år var det meget tørt. Vi ved godt, at vi ikke skal så alle frø ud, men…Der kan ske mange uforudsigelige ting, så man mister sine kæreste frø. Derfor er det også her godt at træffe sine forholdsregler og sørge for et sikkerhedslager.

Inden for genressourcebevaring er det også anbefalet at lave sikkerhedskopier. I genbanker arbejder man med en aktiv-kollektion, en basekollektion og en sikkerhedskollektion – og så kommer verdenslagret på Svalbard – Svalbard Global Seed Vault. Men de eksisterende retningslinjer er udarbejdet for ex-situ kollektioner, ”fjernlagre” væk fra mark og have, som jo er statiske.

Vi i Frøsamlerne arbejder med dynamisk ”on farm” bevaring og vedligeholdelse af vores materiale, der hele tiden udvikler sig afhængigt af de miljøfaktorer, som de vokser under. De kan variere fra sted til sted og fra år til år, og on farm materialet er tilmed mere udsat end ex-situ kollektionerne. Selvom en accession oprindeligt kommer fra en genbank, udvikler den sig hurtigt til noget andet, når den kommer ud i haverne eller markerne. Derfor skal on farm materialet også sikres ved en sikkerhedskollektion.

Frøsamlerne har længe talt om at få en ”Black Box” i NordGen. I genbanksterminologi er en Black Box en kasse med frø, som opbevares under de anbefalede betingelser ved -18 C., men som værtsgenbanken ikke kan ”kigge ind i”.

Værtsgenbanken stiller frysefaciliteter til rådighed men har ellers ingen forpligtelser. Det er donoren, altså os: Frøsamlerne, der er ansvarlige for, hvad det er for frø, der er i kassen, deres kvalitet, spiringsevne, fugtighed med mere.

Vi har talt med NordGen om dette. Vi kender deres standardbetingelser ved sådan en aftale, og de ligger på linje med vores opfattelse. Det er en opgave, der skal iværksættes i år som et projekt, hvor det dels skal bestemmes, hvilket plantemateriale, der er omfattet, og det skal eventuelt regenereres, inden det høstes og tørres som sædvanligt. Derefter skal frøene tørres yderligere, pakkes og forsegles i aluminiumsposer, lægges i Black Boxen og sendes til NordGen, hvor den placeres i en fryser.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover