Sekretariatet

I 2019 videregav Lila Towle formandsskabet efter at have stået i spidsen for Foreningen Frøsamlerne siden starten i 1986. Dette blev samtidig begyndelsen på foreningens sekretariat, idet Lila fik den nye titel af medlemssekretær. I februar 2020 blev Louise Windfeldt ansat som faglig sekretær 8 timer om ugen i en 1-årig projektstilling. Louise trådte samtidig ud af bestyrelsen.

Du kan se et billede af Frøsamlernes 'medlemskontor' her.

Her kan du læse om sekretariatets opgaver:

Medlemssekretærens opgaver

 • ind- og udmeldinger

 • løbende kontakt med medlemmerne

 • hjælp til problemer med login

 • kontingentopkrævning

 • kontakt til foreningen og videreformidling af henvendelser til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

 • redaktion og udsendelse af nyhedsbrev i samarbejde med den faglige sekretær

 • hjælp til opbygning af Frøsamlernes database og hjemmeside

 • hjælp til planlægning og gennemførelse af foreningens weekendkurser og møder

 • sekretariatsfunktioner til vores stande på markeder og festivaler: koordinering af markedshjælpere til nogle af disse (andre er selvkørende lokalt), kontakt til nye markeder

 • bestilling af nye materialer til markeder og supplement af de lokale markedslagre med vores skrifter og brochurer, i samarbejde med flere lokale markedskoordinatorerudgivelse af Frølisten sammen med listegruppen og flere koordinatorer.

Den faglige sekretærs opgaver

 • redaktion af det månedlige nyhedsbrev i samarbejde med medlemssekretæren

 • redaktion af magasin
 • faglige ad hoc opgaver (f.eks. Husdyrs og Dyrkede Planters Genetiske Ressourcer – en investering i fremtiden)

 • støtte til adoptionsgruppen ved at arrangere og deltage i møder

 • hjælp til projektansøgninger (sparringspartner og medforfatter)

 • engagering og koordinering af frivillige medlemmer

 • indberetning af lønudbetalinger til skat for ansatte og honorarmodtagere

Kontakt til sekretariatet: kontakt@froesamlerne.dk

 


Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover