Markedsstanden på Køge Torv

Frøsamlere på markeder

I løbet af sommersæsonen er Frøsamlerne at finde med en stand på ca. 25 markeder, havedage og festivaler rundt omkring i landet. Det er en anledning til at udbrede kendskabet til foreningens arbejde, dele interessen og sælge frø avlet af medlemmer.

Find markederne her: Kalender

Standene er bemandet af en tovholder - en frøsamler med markedserfaring - der koordinerer arbejdet, og en eller flere medhjælpere. Medhjælperne behøver ikke erfaring - der er altid praktisk arbejde og salg, som selv nye medlemmer kan hjælpe med. Det er samtidig en af de bedste måder hvorpå man kan lære mere om foreningen! Vi er også altid glade for at møde andre frøsamlere, der har tid til at kigge forbi for at hilse.

Vi har flere markeds-koordinatorer og en gruppe medlemmer, der tager det store arbejde med at skaffe frø avlet af medlemmer og pakke dem i poser til salg på markederne. Og et 'grafisk hold' er kommet til - så vi har fået mere professionelle 'reklamer' for vores sag. Se mere om denne markedsgruppe.

Kontakt venligst foreningen hvis du har lyst til at hjælpe - jo flere tovholdere og standpassere, der melder sig, jo flere markeder kan vi tage! Du kan læse mere om hvad en tovholder eller standpasser i vejledninger på siden "Om at blive tovholder, standpasser eller frødonor på Frøsamlernes stande".

Hvis du har lyst til at deltage enten i baglandsområdet (hjælpe med at pakke, lave labels, udsende frøpakker - på Sjælland og på Djursland), eller ved at være tovholder (holde styr på tropper, frø og penge) på et eller flere markeder så kontakt foreningen, og vi vil sende dig navnet på den nærmeste markeds-koordinator.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her 

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover