Spændende nyt om markedsføring af økologiske frø

Nye regler for økologiske frø på vej
14. februar 2019, 22:00

De nye regler for økologiske frø, der er på vej i hele EU, kan gavne avlere, forædlere, frøsamlere – og biodiversiteten. Og det er nu, mens der arbejdes nationalt med implementering af reglerne, at der er mulighed for at påvirke dem.

Landsorter som fx Ølandshvede, og andre uensartede (”heterogene”) populationer som de gamle danske ærter, kan dermed få mulighed for markedsføring til kommerciel produktion – ikke kun som hobby- eller bevaringsværdige sorter i meget små mængder.

De genetiske forskelle, der vil være i uensartede sorter, gør det muligt for tilpasning både til lokale forhold og til klimaforandringer. Variationer i den genetiske arv kan også gøre det interessant for forædlere at arbejde sammen med landmænd og forbrugere (såkaldt ”participatory breeding”) for at fremavle nye egenskaber som bedre resistens mod sygdom eller bedre smag.

Louise Windfeldt fra Foreningen Frøsamlerne har skrevet artiklen ”Nye regler for økologiske frø på vej” til Praktisk Økologi nr. 6/2018.
Praktisk Økologi har givet os lov til at bringe artiklen her på siden.

(Foto: Anders Borgen, Agrologica, forsøgsmarker)

Læs hele artiklen (downloades som pdf)

Læs lovteksten