frivillig bælger bønner

"Let's Liberate Diversity"

15. november 2019, 10:00

Let’s liberate diversity! Møde - Lad os befri Diversiteten!

Let’s liberate Diversity! er et netværk af 12 community seed banks og frøsamlere i Europa. Den 7. – 9. November afholdte de det 10. møde i Mèze syd for Montpellier i Frankrig. Det var arrangeret som en del af den store franske Semences Paysannes ("Bondefrø") internationale møde. Repræsentanter fra de 4 nordiske lande deltog i mødet, men er ikke medlemmer af LLD netværket.

Der blev afholdt to workshops: Den ene om netværksarbejde blandt on-farm og in-situ frøavlere, den anden om forhold mellem de formelle og uformelle frøsektorer i forskellige lande.

Læs hele rapporten her.