Kursus: Beskrivelse af ærter 1


Tid og dato:
Onsdag 3. juli 2013, kl. 9
Adresse:
Smedjevägen 3,
0 Alnarp, nord for Malmø

Svein Solberg (NordGen) underviser. vi ser på de samme egenskaber som på Jyndevad, og supplerer med nogle kvantitative elementer

På kurset skal vi beskrive ærteprojektets 22 ærtesorter. Vi gentager sidste års beskrivelse af egenskaber, der er relateret til ærternes genetik. Derudover vil vi beskrive ærterne med karakterer fra det såkaldte UPOV system, som er det system, der anvendes når sorter skal registreres på den officielle sortsliste.   Alle frøsamlere der er interesserede i at deltage er velkomne. Der vil blive arrangeret fælles transport til Alnarp i biler. Frøsamlerne vil så vidt muligt betale for den fælles transport fra København til Alnarp. "Så vidt muligt"betyder, at vi kun har et begrænset beløb til rådighed, så ved mange tilmeldte må vi deles om pengene, uden at få dækket alle transportudgifter..