Frøsamlernes generalforsamling 2021


Tid og dato:
Onsdag 28. april 2021, kl. 19-21
Adresse:
Virtuelt møde via "Meet" eller "Zoom"
online (ingen postadresse)

I stedet for en forårsweekend med generalforsamling afholder vi mødet virtuelt

Onsdag 28. april 2021 kl. 19.00-21.00 afholder vi online ordinær generalforsamling. Normalt ville vi kunne indbyde til et weekend-årsmøde inkl. generalforsamling. Men på grund af forsamlingsrestriktionerne i forbindelse med Covid-19 kan vi ikke deltage fysisk i et møde, endsige i det brag af et arrangement, vi har håbet på kunne samle os igen.

Du tilmelder dig online generalforsamlingen her: Online tilmelding (GF er kun åben for medlemmer). Inden mødet vil alle tilmeldte få tilsendt et link til mødet. Frist for online tilmelding: Tirsdag 27. april kl. 19. Du kan kontakt foreningen indtil onsdag eftermiddag kl. 17. Tilmeldte får flere informationer samt hjælp til at bruge video programmet, hvis de får brug for det.

Dagsorden er ifølge vedtægterne, der findes på vores hjemmeside:

Indsendelse af forslag:

Forslag til vedtægtsændringer og forslag af vidtrækkende karakter skal være modtaget senest 21 dage før generalforsamlingen - onsdag 7. april kl. 19 - på e-mail: formand@froesamlerne.dk

Forslag vedr. foreningens almindelige og kreative virke må gerne fremsættes så sent som på generalforsamlingen. Af hensyn til det elektroniske format er det en fordel, hvis du kan sende eventuelle forslag til formanden inden mødet.

Inden generalforsamlingen udsender vi følgende til medlemmerne:

  • Eventuelle indkomne forslag af vidtrækkende karakter (udsendes ifølge vedtægterne senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs.14. april)
  • Foreningens 2020 (helårs) regnskab og 2021 budget
  • Bestyrelsens årsberetning 2020
  • Hvem der er på valg/stiller op til bestyrelsen

Stemmeret på generalforsamlingen: Hvert medlemskab har én stemme, selv om flere fra adressen evt. sidder sammen til mødet. Flere i en husstand må deltage, men kun med én stemme – pr. computer.

De varmeste hilsener
Bestyrelsen

Tilmelding foregår med NemTilmeld, som støtter os med et solidarisk abonnement! https://www.nemtilmeld.dk/images/salestour/1/Logo_landing_page/logo_mrk_transperant_nemtilmeld_small.png

Klik her for tilmelding