Frøsamlernes Årsmøde 2020 i Slagelse


Tid og dato:
fredag 13. marts kl. 16-søndag 15. marts kl. 13.30
Adresse:
Liselund Møde- og Kursussted, Slotsalleen 44
4200 Slagelse

Den 16. februar, 8 dage før tilmeldingsfristen, har vi kun 6 senge tilbage!

Fredag 13.3    Aftenprogrammet (lidt ændret: Projekt ”Frø til Fad” - sorter af gamle nordiske køkkenurter og samarbejdet med Den Gamle By. Oplæg og diskussion v/ Louise Windfeldt og Astrid Steffensen.
En aften, hvor du kan høre om Frøsamlernes samarbejde med norske KVANN og svenske SESAM i et projekt, der viser gamle nordiske plantesorter frem fra Lofoten til Lolland. Vi snakker om hollændernes kål og vikingernes løg og giver eksempler på, hvordan vi udbreder kendskabet til dem fra købstadsmuseet til moderne restauranter, på Frøsamlernes markeder og i det nye webbaserede leksikon, som vi har arbejdet på i nogle år. Alle frøsamlere kan bidrage til genopdagelsen og genindsættelsen af den vidtspændende gamle nordiske grøntsags-genpulje. 

Lørdag 14.3:   Formiddag: Fælles foredrag om sygdomme hos frø.
                    Kort oplæg om forsøgsstation Flakkebjergs forskning i frøproduktion
                    og samarbejde om plantegenetiske ressourcer.
                    Valg mellem workshop om frøbårne sygdomme og hvordan vi bekæmper dem,
                    eller besøg på forsøgsstationen.

                    Eftermiddag: Generalforsamling
                    Aften: Frøbytte "orgie"   

Søndag 15.3:  Medlemsforum: Vi vil gentage succesen fra efterårskurset på Møn og fortsætte diskussionerne om foreningens udvikling med fokus på: oprettelse af lokale grupper og indsamlingsture, priser på frø på frølisten, salg af frø på webshop, frøavl af fremmedbestøvere og avl i større skala.
Programmet for årsmødet

                     

 

Klik her for tilmelding