Sort

FS ID
FS 0723
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
Porcelain-type
ACC. DATO
acc. date
29-08-2019
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gazebo Grande
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
29-08-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2007
DONOR LAND
Donor country
Holland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Søren Holt fik Gazebo Grande fra Patrick Wiebe i Amsterdam (Bifurcated Carrots) i 2007. Patrick har det fra en frøsamler i Wisconsin. Hun havde da dyrket det i 10 år. Hun fik det af en ven i lokalområdet, som ikke husker hvor det kommer fra. Hun navngav det "Gazebo Grande"
BESKRIVELSE
Description
En klon, der kan blive mandshøj (180 cm). Kan lave store hvidløg, men er slet ikke så stabil til det som f.eks. Estisk Rød. Anvendes hvor der ønskes store stærke fed i madlavningen.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste