Arve-pelargonie

"Anna Andersens pelargonie"

Anna Andersen blev født i 1893 og boede på Stevns, nær Gjorslev slot (mellem Gjorslev slot og en anden herregård). På sine ældre dage flyttede hun dog til nybyggeriet i Karlemosen ved Ølby udenfor Køge, hvor donoren lærte hende at kende. Anna blev 93 eller 94 år gammel. Anna arvede pelargonien efter sin mor, som havde haft den i mange år. Det menes at Annas mor var født et sted nede på Sydsjælland.

Om pelargonier oplyste Anna, at ”der skal tales med den!” Det lagde hun meget vægt på. Anna sagde også ”man må ikke sige tak når man tager imod den, for så tager jeg den med igen!” Da G. alligevel kom til at sige tak, tog Anna pelargonien med igen, ”så kan du lære det kan du!” G. fortæller, at hun så fik den igen næste gang de sås, og at hun da varede sin mund.

G. fortæller, at det er en pelargonie der ikke egner sig til produktion i gartneri, da den har let til at få lus. Hun behandler den da med en blanding af sæbe og sprit. Blomsten veksler i farve med vejret, lidt mørkere eller lysere. Pelargonien er så skøn; at den har overlevet alle årene trods tendensen til lus.

Pelargonien har ikke noget sortsnavn, men donoren ønsker at vi opkalder den efter Anna Andersen.

Modtaget 28/4 2007 fra G. Hansen, Køge.