Bælgfrugternes mangfoldighed -- Foto:Vivi Logan

Dyrkningsvejledninger

Vores projekt "Genopdagelse af de gamle bælgfruger - dyrkningsmæssigt og kulinarisk" - med dyrkning og afprøvning af 28 gamle danske sorter af ærter og bønner - sluttede i 2015. Her er nogle af vores resultater. Bogen på 130 sider, "Ærter og bønner: Genopdagelse af 28 gamle danske sorter", fortæller om projektet. Den kan stadig købes på markeder og kan downloades her - og indeholder mange flere opskrifter og tips.

Hvordan man dyrker ærter

Vores første aktivitet i "ærte-bønne-projektet" var et kursus med ærteforædler Jens Christian Knudsen. Projektleder Rikke Thomle Andersen har samlet hans viden om dyrkning af bælgfrugter - jordtype, sædskift, såning, høst, skadegørere m.m.
Referat fra Jens Knudsens kursus i dyrkning af ærter

Høje ærter i egen kolonihave

Frøsamler, projektdeltager og havearkitekt AnneMarie Sørensen har skrevet en vidunderlig artikel til Praktisk Økologi om dyrkning af de høje ærter.Ud over en udførlig dyrknings- vejledning er der spændende oplysninger om ærters historie og en vurdering af de 4 sorter.
"Store Holger og de andre kæmpeærter"