Sort

FS ID
FS 1020
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Bryophyllum delagoense
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
23-08-2020
DANSK NAVN
Danish name
yngleblad
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Yngleblad
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
24-08-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2017
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Madagaskar
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Sukkulent som sætter småplanter yderst på hvert blad. Får orangerød blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Til liste