Sort

FS ID
FS 0993
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum dicoccon
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
Syn. T. palaeocolchicum, Syn. T. karamyschevii
ACC. DATO
acc. date
10-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
hvede
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kolkhuri emmer
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
26-08-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Georgien
HISTORIE
History
Oprindeligt dyrket i Kaukasus, enten sammen med Makha eller i ren bestand. Gammel tetraploid hvedeart, som er fundet helt tilbage i bondestenalderen.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste