Sort

FS ID
FS 0991
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum petropavlovskyi
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
x T. aestivum
ACC. DATO
acc. date
10-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
spelt
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Xinchan ris
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
29-08-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Kina
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Hvedeart fra det vestlige Kina med meget store kerner. Anders Borgen har krydset den med almindelig hvede og udvalgt afkom, som ligner den oprindelige art, da den i ren form meget vanskeligt kan dyrkes i vort fugtige klima.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste