Sort

FS ID
FS 0985
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum aestivum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
hvede
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Blå hvede AB
CULTIVAR TYPE
Biological status
Population
SIDST RETTET
Latest update
26-08-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste