Sort

FS ID
FS 0009
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
, Ophioscorodon Group
ACC. DATO
acc. date
22-03-2006
DANSK NAVN
Danish name
slangehvidløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Rebberg Knoblauch
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Schweiz
HISTORIE
History
Den er kommet til Frøsamlerne fra SESAM. Navnet angiver, at det er en sort der oprindeligt blev dyrket på vinbjerget i et tysktalende område. Faktisk oprindeligt en sort fra Schweiz, fra frøsamlerne Pro Specie Rara.
BESKRIVELSE
Description
Rocambole type. Dette hvidløg slår en dobbelt løkke på stængelen, inden den atter retter sig op.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste