Sort

FS ID
FS 0903
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lathyrus odoratus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
20-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
lathyrus
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Vild italiensk lathyrus
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
30-06-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2018
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Opr. Frøposen.
BESKRIVELSE
Description
1,5 m høj plante med små til mellemstore violette blomster i 2 schatteringer, med en helt vidunderlig duft i mange meters omkreds. Ret sen, holder længe i efteråret. Meget smuk til havehegn e.l.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste