Sort

FS ID
FS 0824
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Scabiosa atropurpurea
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
enkeblomst
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Salmon Pink
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
England
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Pink/rosa. Opr. England.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste