Sort

FS ID
FS 0652
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
22-10-2012
DANSK NAVN
Danish name
bønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Triumph Osena
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
12-01-2020
ANDEN ID
Other ID
VIR12370
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Repatrieret i 2011. Sorten er indgået i VIR genbanken i 1968. Type: BR = Breeding / research material.
BESKRIVELSE
Description
Tørrebønne. Lav buskbønne. Bælge smalle, lyst gule ved modenhed, tidligt pergamentagtige. Bælg med svage, diffuse røde strejf. Indsnævringer på bælgen imellem frøene. 5-6 frø i fuldt udviklede bælge, men en del bælge markant forkortede, og kun med få frø. Frø små (1000 kornsvægt = 107 g), beige til olivengrønne med tydelig marmorering i mørkere nuance. Hilum hvid, markeret lysebrun ring omkring.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Til liste