Sort

FS ID
FS 0491
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Nepeta cataria
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
30-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
katteurt
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Katteurt
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
04-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
Opr. Frøposen, vi tager den med til minde om firmaets grundlægger Vibeke Geertsen.
BESKRIVELSE
Description
Dette er simpelthen kattenes katteurt nr. 1. De elsker planten både i haven, som tørret drys og i legeting, som overgår så at sige alle købte catnipprodukter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste