Sort

FS ID
FS 0224
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
09-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Biskopens gråärt
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
09-01-2021
ANDEN ID
Other ID
NGB 14641
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Gammel svensk landsort En højtvoksende sukkerært med farvede blomster og frø, en såkaldt gråsukkerært. Sorten har været dyrket ved Biskopsnäset i Dalarna af samme slægt i over hundrede år og findes nu også bevaret af den nordiske genbank. Oplysninger fra artiklen i SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 102:3–4 (2008) af Matti Leino og Lena Nygård.
BESKRIVELSE
Description
Ret store violette ærter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: Søren Holt?
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Søren Holt
Til liste