Sort

FS ID
FS 0705
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pelargonium sp.
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
variegata
ACC. DATO
acc. date
27-03-2019
DANSK NAVN
Danish name
pelargonie
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Hjortsvangpelargonien
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
27-03-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Pelargonien stammer fra donors arbejde på Amtsplejehjemmet (hvilket vides ikke helt præcis) sidst i '70'erne, hvor en pårørende havde sat den på en gang, og hun der tog et skud.
BESKRIVELSE
Description
Broget-bladet pelargonie med spinkle mørkerøde blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste