Sort

FS ID
FS 0694
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
05-01-2017
DANSK NAVN
Danish name
sukkerært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Engelsk Sabel ESA
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
NGB2053
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Sorten har været i markedsført i Danmark af L. Dæhnfeldt A/S i 1972. Frøsamlerne har fået den fra genbanken i forbindelse med bælgprojektet. Benævnelsen Engelsk Sabel har været brugt om en del forskellige sorter af sukkerærter i gennem tiderne.
BESKRIVELSE
Description
Højde 130-205 cm, glatte frø, sabelformede brede bælge, gulgrønne bælge og hvide blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste