Sort

FS ID
FS 0691
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cyperus esculentus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-03-2014
DANSK NAVN
Danish name
jordmandel
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Fra Københavns Botaniske Have
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Fået af Københavns Botaniske have. En afgrøde som vi fik at vide, at det var ulovligt at dyrke den i Danmark. En nær slægtning (samme art?) er et frygtet mark-ukrudt i varmere egne. Denne fryser væk om vinteren og spreder sig kun ganske lidt.
BESKRIVELSE
Description
Flerårig halvgræs der sætter 1- 2 cm lange spiselige knolde.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste