Sort

FS ID
FS 0682
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lathyrus tuberosus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-03-2013
DANSK NAVN
Danish name
fladbælg, knold-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
fra Slettebjerg
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Planten stammer fra en ruderatvedetation i "Lille Sverige" - på kanten af Slettebjerget, ved nogle nedlagte kolonihaver. Det vides ikke om den var en rest fra tidligere dyrkning eller vildtvoksende. Moderplanten er nu forsvundet.
BESKRIVELSE
Description
Klatrende bælgplante, og til 1 m høj, rosa velduftende blomster. Danner valnøddestore underjordiske stivelsesholdige knolde.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste