Sort

FS ID
FS 0670
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. nanus
ACC. DATO
acc. date
11-01-2013
DANSK NAVN
Danish name
bønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Carlos favorit se under Carlo´s favorit FS0208
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
Denne sort har været basissort på Hegnstrup i 30 år. Sorten var tidligere udbredt på markedet, men findes nu kun i genbanker (f.eks. USA). Den korrekte stavemåde på navnet er Carlo´s favorit (ifølge Ohlsens Enke, som havde sorten oprindeligt. Anvend derfor FS0208.
BESKRIVELSE
Description
Velydende grøn buskbønne. Ribbefri, meget høj kvalitet.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste