Sort

FS ID
FS 0664
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hordeum vulgare
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ssp. vulgare
ACC. DATO
acc. date
08-01-2013
DANSK NAVN
Danish name
byg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Amagerbyg
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
VIR K2148
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Gammel dansk sort. Indgået i VIR i 1910 under navnet Arnagerbygg, senere repatrieret af Nordgen.
BESKRIVELSE
Description
Småakset 6-radet vårbyg.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste