Sort

FS ID
FS 0658
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Valerianella locusta
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
27-12-2012
DANSK NAVN
Danish name
vårsalat
ACCESSIONSNAVN
Accession name
'Vit'
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Almindelig vårsalat fra det danske frøfirma, som frøsamler Vibeke Gertsen havde.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste