Sort

FS ID
FS 0612
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-02-2010
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
"Høj ært fra Odense"
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
Identisk med Holgers Kæmpeært FS0235 - se denne!
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Fik den af en kammerat fra Odense i midten af firserne. Den er senere sporet tilbage til Holgers Kæmpeært, hvorfor dette accessionsnummer IKKE bør anvendes!
BESKRIVELSE
Description
200-225 cm store, søde, yderige og MEGET velsmagende sort, kræver god opbinding - men det er besværet værd.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste