Sort

FS ID
FS 0573
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
02-02-2009
DANSK NAVN
Danish name
bønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
'Mont d'Or'
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Frankrig?
HISTORIE
History
Sortfrøet. Gammel sort, opgivet som oprindeligt fransk. Kendt siden 1880'erne, nævnes i Vilmorin-Andrieux i 1885 og i Nordisk Illustreret Havebrugsleksikon i 1912.
BESKRIVELSE
Description
Let rankende vækst med korte, brede bælge. Dejlig voksbønne.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste