Sort

FS ID
FS 0542
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Avena sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
havre
ACCESSIONSNAVN
Accession name
'Stormogul'
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Meget flot, med lysere strå end 1700tals sorthavre, så det er mere i kontrast til det mørke korn.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste