Sort

FS ID
FS 0005
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Calendula suffruticosa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-03-2006
DANSK NAVN
Danish name
morgenfrue
ACCESSIONSNAVN
Accession name
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
England
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Arten mindre end C. officinalis både i vækst og blomst.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste