Sort

FS ID
FS 0521
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ligusticum scoticum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
skotsk lostilk
ACCESSIONSNAVN
Accession name
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
På dansk også kaldet “søvnurt”. Arten har været anvend som beroligende middel, men dyrkes nu som krydderurt; Minder om løvstikke i smagen men anderledes. 2-flerårig pæn lille skærmplante.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste