Sort

FS ID
FS 0504
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cucumis melo
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
31-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
melon
ACCESSIONSNAVN
Accession name
'Farthest North'
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Gave fra Seed Ambassadors i 2006. Developed by Tim Peters of Peters Seed and Research, Oregon, USA.
BESKRIVELSE
Description
Generelt er det små, søde nettede meloner med orange saftigt kød, men der er en betydlig variation - f.eks. også nogle grønne frugter. Meget produktiv både i drivhus og på friland. Det er meningen med grex’en, at man skulle arbejde videre med at udvælge de bedst egnede.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste