Sort

FS ID
FS 0493
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Tagetes patula
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
30-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
tagetes
ACCESSIONSNAVN
Accession name
’Sparkler’
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Udviklet af Dr. Alan Kapuler af Peace Seeds, Corvallis, Oregon USA. Modtaget ved Seed Ambassadors' besøg i DK 2007.
BESKRIVELSE
Description
Store og kraftige, buskede planter med smukke gule dobbelte blomster. Blomsterblade med interessant kniplingagtig udseende.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste