Sort

FS ID
FS 0489
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Camelina sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
29-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
sæddodder
ACCESSIONSNAVN
Accession name
vårsæddodder
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Oliefrøplante der siges at have en meget lang historie i Danmark (tilbage til Bronzealderen).
BESKRIVELSE
Description
Meget små frø
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste