Sort

FS ID
FS 0488
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Secale cereale
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
29-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
rug
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Midsommerrug
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
gammel dansk rugtype, beslægtet med svedjerug
BESKRIVELSE
Description
Specielt god til halmflettearbejder. Sås 1. juli med 1/3 rug, 1/3 vikke (f.eks. vintervikke) og 1/3 havre (volumen - dele). Afgrøden slås til foder eller grøngødning i september, og den følgende sommer er der fin rug til halmarbejder så snart der er dannet aks. Ellers er der moden rug i midten af august.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste