Sort

FS ID
FS 0483
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
29-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
bønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
'Golden of Bacau'
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Rumænien
HISTORIE
History
Oprindelig doneret til SSE af venner i den nordrumænske by Bacau.
BESKRIVELSE
Description
Lange, brede og meget lækre bælge. Meget tidlig af en stangbønne at være – især en Romano type. Min favorit-bønne pga. den lækre smag.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste