Sort

FS ID
FS 0478
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Atriplex hortensis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-11-2008
DANSK NAVN
Danish name
havemælde
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Harres mælde
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
NGB 21241
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
bedstemor Anne Albrechtsen, Harres ved Bredebro, Sønderjylland, f. 1884
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste